COD DE ETICĂ al Asociației NLP Professional

Membrii Asociației NLP Professional văd clientul ca un expert în viața sa personală și profesională, și cred că fiecare client este creativ, are resurse și un comportament ghidat de bune intenții. Pornind de la aceste fundamente, membrii ANLPP au responsabilitatea să:

  • descopere, clarifice și să alininieze obiectivele clientului într-un mod realist și ecologic
  • să încurajeze clientul pentru autodescoperire
  • să obțină și să încurajeze soluții și stategii generate de client
  • să mențină clientul responsabil și răspunzator

 

Membrii Asociației NLP Professional:

Își vor derula în mod pozitiv afirmațiile lor publice și private în legatură cu profesia și alți membri ai corpului profesional din care fac parte. Dacă critica profesională este necesară,  ea va fi prezentată într-o manieră obiectivabila senzorial și adevărat respectând diversitatea diferitelor forme de intervenție.

Vor fi conștienți de toate aspectele și intervențiile, incluzând cele de cercetare, care ar putea degenera în dependență, abuz sau conflict de interese, și vor căuta o formare profesională adecvată, ghidaj și supervizare.

Formatorii și supervizorii vor urma criteriile codului de etică a ANLPP în toate situațiile relevante înauntrul și în afara situatiilor de practică profesionala.

Membrii Asociației NLP Professional vor urma legile si regulile profesionale în legatură cu confidențialitatea și înregistrarea datelor.

Membrii Asociației NLP Professional vor face disponibile toate informatiile (finante, confidentialitate, etc) disponibile pentru client inainte de prima sesiune, incluzand informatii complete si oneste despre calificarea si experienta lor profesionala.

Membrii Asociației NLP Professional nu vor abuza de nici un aspect al relației cu clientul pentru beneficiul personal, profesional sau în interes material. Membrii Asociației NLP Professional vor elimina orice compensare anticipatorie a unei terțe părți care poate fi efectuată în legatură cu clientul lor.

Membrii Asociației NLP Professional în cadrul contractului cu clientul lor sunt de acord să întrerupă colaborarea la dorința clientului lor și să îndrume clientul către un alt membru al unui corp profesional (medic specialist, avocat, psihoterapeut,etc)

Membrii Asociației NLP Professional vor respecta confidențialitatea  informațiilor de la client, cu excepția cazurilor când clientul aprobă utilizarea lor, sau dacă este cerut de lege.

Membrii Asociației NLP Professional vor face publice orice aranjamente financiare sau nonfinanciare care sunt relevante pentru progresul intervenției și le vor discuta în mod deschis.

Încălcarea Codului de Etic va conduce la pierderea acreditărilor și statutului de membru al Asociației NLP Professional ca rezultat al procedurilor interne ale Comisiei de Standarde Profesionale și al statutului Asociației NLP Professional.

În afara principiilor mai sus menționate Asociația NLP Professional ca membră a Federației Române de Psihoterapie subscrie și adoptă integral prin acreditarea asociației la FRP principiile și procedura de reclamații a FRP.