Psihoterapeuti NLPt autonomi

Magda Luta - psihoterapeut NLPt Autonom
Lucia Popescu - psihoterapeut NLPt Autonom
Carmen Demi - psihoterapeut NLPt Autonom
dr. Cătălin Zaharia- psihoterapeut NLPt Autonom

Psihoterapeuti NLPt în supervizare
 

Centru acreditat pentru organizarea formării NLPt - Mind Master